Specialkunskaper

Planeringen sker m.h.a. AutoCAD- och Cads-program samt olika branchspecifika applikationer.

Inom husteknik använder vi Progman Ab:s  MagiCad applikation samt MagiCad Room.

För att få bästa nytta av våra program planerar vi alltid i 3D.

Med våra program kan vi snabbt göra kollisionskontroller i 3D mellan VVS och el-planering tex. armaturer och ventilationskanaler.

Vi gör också skärningsritningar (VVSA och EL). Mängdberäkning fås vid behov.

Med MagiCad Room kan vi göra 3D-modellering av projektena.

Vi satsar kontinuerligt på vidareutbildning av personalen för att bättre använda  2D och 3D i vår planering.

VVSA-sidan använder MagiCad Heating & Piping och Ventilation. Elsidan använder MagiCad Electrical, Cads-planner Electric och Pikasso.

Vi utför även konfiguration och felsökning av Carlo Gavazzi mätare.

Vi utför också KNX och DALI programmering samt temperaturmätningar på el-centraler.

Våra verktyg