Husteknik

Vi planerar bostadshus, industri- och allmänna byggnader. Flera årtionden i branchen har gett oss erfarenhet och kunskap som vi använder vid planering av både saneringsobjekt och nyproduktion. Vi planerar med tanke på byggnadens framtida behov, livscykel samt en hållbar utveckling. Vår långa erfarenhet samt höga skolningsnivå och användande av nyaste teknologi garanterar bästa möjliga slutresultat för våra kunder.

Avecon har två affärsverksamhetområder:

 

• VVSA-planering

 

 

• Elplanering