Avecon Oy Ab

Historik

Avecon Oy Ab är en 1989 grundad planeringsbyrå som verkar inom VVSA- och EL-planerings branchen.

Avecon Oy Ab grundades i Vasa 1981 genom en fusion av två etablerade samt en nygrundad ingengörsbyrå. En av de etablerade var den 1981 grundad Ingengörsbyrå Fred & Co Ab. Ingengörsbyrå Fred & Co Ab:s verksamhet överfördes på 2000-talet till nuvarande Avecon.

Några år senare utvidgade Avecon sin verksamhet till Jakobstad och Seinäjoki. Kontoret i Karleby kom med efter ett företagsköp.

Konsernen Sesca Group köpte upp Avecon Oy Ab 2004. Verksamhetet fortsatte som ett självständigt företag under Sesca Group med bra resultater fram till år 2010.

Den 7 april 2010 sattes Sesca Group i konkurs, efter det fortsatte verksamheten för konkursboets räkning.

Den 7 juli 2010 såldes hela Avecon Oy Ab:s aktiekapitalet till tre, inom företaget, verkande personer.

Avecon Oy Ab är en dynamisk och sakkunnig byrå som behärskar planeringens alla skeden och önskar betjäna sina nuvarande och nya kunder på ett ännu bättre sätt, vårt motto är "en nöjd kund".