Erityisosaaminen

Suunnitteludokumenttien laadinta tapahtuu AutoCAD- ja Cads-ohjelmistolla sekä erilaisilla alakohtaisilla sovelluksilla.

Talotekniikan toimialalla käytämme Progman Oy:n kehittämiä MagiCad sovelluksia sekä MagiCad Room:a

Suunnittelemme kaiken 3D-muodossa, sovellusten ominaisuuksien hyödyntämisen vuoksi.

Käytössämme olevien saman valmistajan sovelluksien avulla voimme tarkastella 3D-tilassa automaattisesti esim. kanavien, kaapelihyllyjen, IV- hajoittajien, valaisimien yms. risteily ja mahdollisia törmäyskohtia nopeasti ja helposti sekä tuottaa tulosteet työmaalle helpottamaan asennusta.

Sovelluksilla teemme myös yhteiset leikkauskuvat (LVIS). Myös tarvikkeiden massat saadaan tarvittaessa nopeasti käyttöön.

MagiCad Room:lla teemme rakennuksen 3D-tilamallinnukset.

Olemme panostaneet koulutukseen ja koulutamme henkilökuntaa jatkuvasti sovellusten 2D- ja 3D-käyttöön.

LVI-suunnittelussa on käytössä MagiCad Heating & Piping ja Ventilation. Sähkösuunnittelussa MagiCad Electrical, Cads-planner Electric ja Pikasso.

Toimenkuvaamme kuuluu myös Carlo Gavazzi mittareiden konfiguraatiot, vikaselvitykset. Teemme myös

KNX- ja DALI-ohjelmointia sekä sähkökeskusten lämpökuvauksia.

Käytössämme olevat työkalut